6 เรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้านใหม่

6 เรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้านใหม่

การเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆ ก่อนลงมือก่อสร้าง จะช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จตามเวลาที่วางแผนไว้ ได้บ้านในแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกในบ้าน และไม่มีปัญหางบประมาณบานปลายในภายหลัง

4 แนวทางสร้างบ้านใหม่

4 แนวทางสร้างบ้านใหม่

การจะได้บ้านหลังใหม่นั้นมี 4 แนวทาง ไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่ง่ายดายหรือหลายขั้นตอน ต่างมีข้อดีและข้อควรคำนึงที่แตกต่างกัน เราจึงควรเลือกวิธีที่เหมาะสมและสามารถตอบโจทย์เราได้ดีที่สุด

MY FIRST HOME จุดเริ่มต้นของคนอยากมีบ้าน

MY FIRST HOME จุดเริ่มต้นของคนอยากมีบ้าน

บ้าน คือ สิ่งก่อสร้างสำหรับการพักอาศัย นอนหลับพักผ่อน มีพื้นที่ส่วนตัวอันแสนสงบให้หายเหนื่อยล้า และพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับคนในบ้านอย่างอบอุ่น การจะมีบ้านหลังแรกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากเราเตรียมตัวอย่างดี มีการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน